27-28 березня 2019 року  вихованці гуртків Центру позашкільної освіти Слобожанського НВК №1 взяли участь у весняній сесії обласної Природничої школи, яка надає учнівській молоді додаткову освіту в галузі природничих наук.

Учні навчалися  у секціях екології, біології, хімії,, флористики та зеленої архітектури, аграрних наук, ветеринарії і зоотехнії, психології.

Під час сесії для учнів були проведені:

  • лекції, практичні заняття, майстер-класи відповідно до профілю;
  • індивідуальні консультації з питань підготовки учнівських науково-дослідницьких робіт;
  • тренінгові заняття по психології.

Лекційну програму сесії забезпечили викладачі ВУЗів :

  • Бібен І.А.   – декан факультету ветеринарної медицини , кандидат ветеринарних наук, доцент Дніпропетровського аграрно-економічного університету.
  • Зажарський В.В.- заступник декана факультету ветеринарної медицини, кандидат ветеринарних наук, доцент Дніпропетровського аграрно-економічного університету;
  • Котченко М.В. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва Дніпропетровського аграрно-економічного університету;
  • Хамініч О.М.-старший викладач кафедри соціальної психології та психології управління Дніпропетровського національного університету ім.О.Гончара.
  • Новіцький Роман Олександрович – завідуючий кафедрою водних біоресурсів та аквакультури, доцент Дніпропетровського аграрно-економічного університету.
  • Шулежко Любов Василівна – завідуюча музеєм анатомії і фізіології тварин факультету ветеринарної медицини Дніпропетровського аграрно-економічного університету.

У рамках сесії для слухачів Природничої школи  були організовані екскурсії до анатомічного музею кафедри ветеринарної медицини  Дніпропетровського

Організацію учнів до участі в сесії забезпечили вчителі біології Оліфер К.В., Макаренко Л.Г., практичний психолог Сарбаєва Я.Ю., вчитель хімії Семенюк Т.В.

Учні-слухачі обласної Природничої школи отримали індивідуальні консультації від науковців вищих навчальних закладів по підготовці науково-дослідницьких робіт та їх захисту.

Завдяки таких форм роботи забезпечується виявлення, розвиток і підтримка творчо обдарованих дітей і учнівської молоді у галузі природничих наук та удосконалюється розвиток самосвідомості учнів і здатності їх до творчої самореалізації.