Ліцензія на освітню діяльність

Статут закладу

Закон України про освіту

Постанова КМУ “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти”

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти

ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення 

ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально – технічного забезпечення
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

ВІДОМОСТІ про ліцензований обсяг та фактичну кількість осіб,
які навчаються у закладі освіти

ДОВІДКА про умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

ЄДРПОУ

ВИТЯГ з Державного реєстру земельного кадастру по земельній ділянці

Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Рішення сесії Ювілейної селищної ради від 07.04.2016 р. №205

Акт готовності школи до навчального року