Закон України “Про освіту” 

Державні стандарти загальної середньої освіти

Концепція “Нова українська школа”

Закон України “Про повну загальну середню освіту”

Закон України “Про засади державної мовної політики”

Нові нормативні документи до 2023-2024 н.р.

Психолохічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного/післявоєнного стану

Конвенція про права дитини

Лист МОН № 1/9530-22 від 19.08.22 року “Про інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році”

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/10686-22 від 14.09.2022 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2022/2023 навчальному році”

МОДЕЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-9 КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (ЗАПРОВАДЖУЮТЬСЯ ПОЕТАПНО З 2022 РОКУ)

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної освіти по предметах

Наказ МОН “Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів”

Закон України “Про відпустки”

Закон України “Про охорону праці”

Закон України “Про захист персональних даних”

Наказ МОЗ “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 

Наказ МОН “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня”

Наказ МОН “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня”

Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Роз’яснення щодо поділу класів

Роз’яснення щодо окремих питань зарахування

Порядок виготовлення та видачі повторних документів про проходження ЗНО

МОН просить посилити заходи з безпеки дітей

Чотири Типові освітні програми затверджено наказами від 20.04.2018

Концепція профільного навчання в старшій школі

Концепція впровадження медіа-освіти в Україні

Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами 

Концепція національного патріотичного виховання молоді