Закон України “Про освіту” 

Державні стандарти загальної середньої освіти

Концепція “Нова українська школа”

Закон України “Про загальну середню освіту”

Закон України “Про засади державної мовної політики”

Психолохічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного/післявоєнного стану

Конвенція про права дитини

Лист МОН № 1/9530-22 від 19.08.22 року “Про інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році”

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/10686-22 від 14.09.2022 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2022/2023 навчальному році”

МОДЕЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-9 КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (ЗАПРОВАДЖУЮТЬСЯ ПОЕТАПНО З 2022 РОКУ)

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної освіти по предметах

Наказ МОН “Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів”

Закон України “Про відпустки”

Закон України “Про охорону праці”

Закон України “Про захист персональних даних”

Наказ МОЗ “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 

Лист МОН від 27.06.2019 №» 1/9-414 “Про створення безпечного освітнього середовища та формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок у 2020/2021 навчальному році”

Наказ МОН “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня”

Наказ МОН “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня”

Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2020/2021 н.р. Лист МОН №1/9-498 від 05.08.19 року

Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році Лист МОН № 1/9-365 від 10.06.19 року

Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2020/2021 навчальному році Наказ МОН № 712 від 23.05.2019 року

Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р. Лист МОН № 1/9-462 від 18.07.19 року

Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Положення про атестацію педагогічних працівників

Роз’яснення щодо поділу класів

Роз’яснення щодо окремих питань зарахування

Проект Закону України Про повну загальну середню освіту

Порядок виготовлення та видачі повторних документів про проходження ЗНО

МОН просить посилити заходи з безпеки дітей

Чотири Типові освітні програми затверджено наказами від 20.04.2018

Концепція профільного навчання в старшій школі

Концепція впровадження медіа-освіти в Україні

Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами 

Концепція національного патріотичного виховання молоді

Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року