06 і 07 червня Дніпропетровським відділенням Малої академії наук України проведений інформаційно-методичний семінар-практикум для вчителів та наукових керівників шкіл області.
Тісна співпраця Слобожанського ліцею з Малою академією наук сприяє самореалізації особистості засобами позашкільної творчої діяльності  за інтересами, а саме: цілеспрямованій, конкретній, систематичній, організованій і прогнозованій пошуковій, дослідницькій, експериментальній роботі в наукових секціях і наукових товариствах учнів.
Саме тому педагогічні працівники ліцею взяли активну участь в семінарі-практикумі за певними напрямами і з конкретно визначеними актуальними питаннями:
– Гайдар Т.В., Коваленко Т.Г., Ліцукова З.І., Музика О.Г., Половець В.І. працювали за геолого-географічним  та технологічним напрямком по темі:  «Джерела інформації Наукової бібліотеки ДНУ імені Олеся Гончара для підготовки науково-дослідницьких робіт слухачами ДВ МАН України»;
– Макаренко Л.Г., Третяк В.С., Черемісіна О.С., Чернова Л.І., Шеремет Ю.П. працювали за хіміко-біологічним та екологічним напрямком по темі: «Особливості організації науково-дослідницької та пошукової роботи слухачів наукових відділень «Хімія та біологія», «Екологія та аграрні науки»;
– Голендяєва С.В., Демченко М.О., Рижиков Г.Ю., Сотула О.І. працювали за історичним напрямком  по темі:  «Науково-дослідницькі роботи МАН з історії: нові плани та можливості»;
– Семочко Л.М. працювала за філологічнимнапрямком (польська мова) по темі: «Практичні рекомендації щодо написання науково-дослідницьких робіт з  польської мови та польськомовної літератури: правила написання, компонування, оформлення».
Виконання програми семінару забезпечили наукові працівники вищих навчальних закладів м. Дніпро і  спрямували свій потужний науковий потенціал на  удосконалення шляхів пізнання кожним вчителем закладу освіти   творчих можливостей для розвитку інтелектуальних здібностей та пізнавальної активності юних науковців.